חייל ליד הכותל המערבי, ירושלים, יוני1967 | צילום: מיכה בר-עם

חייל ליד הכותל המערבי, ירושלים, יוני1967 | צילום: מיכה בר-עם

מה אתם אומרים?