הקראים | בית הכנסת הקראי ברמלה | טיול לרמלה | רמלה העתיקה | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

הקראים | בית הכנסת הקראי ברמלה | טיול לרמלה | רמלה העתיקה | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

מה אתם אומרים?