טיול לרמלה | רמלה העתיקה | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

טיול לרמלה | רמלה העתיקה | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

מה אתם אומרים?