יום העצמאות בתל אביב | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

יום העצמאות בתל אביב | המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

מה אתם אומרים?