יום העצמאות בתל אביב | מצעד האור |המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

יום העצמאות בתל אביב | מצעד האור |המצלמה מוסיפה חמישה קילו | עפר קידר

מה אתם אומרים?