הדר בֶּקֵר, 24 | ירושלים |ביסקסואלית

"כן, אפשר להיות גם דתיה וגם ביסקסואלית"

"כן, אפשר להיות גם דתיה וגם ביסקסואלית"

מה אתם אומרים?