ניצן קינר | רמת השרון | ביסקסואלית

"התחלתי להזדהות כביסקסואלית לפני פחות משנה, אחרי שבמשך שנים היה לי ברור שאני נמשכת גם לגברים וגם לנשים, ואני מברכת על כל רגע מאז. אוהבת את הקהילה שלי".

"התחלתי להזדהות כביסקסואלית לפני פחות משנה, אחרי שבמשך שנים היה לי ברור שאני נמשכת גם לגברים וגם לנשים, ואני מברכת על כל רגע מאז. אוהבת את הקהילה שלי".

מה אתם אומרים?