שרון בן דוד, 35 | חיפה

"We fall in love with the soul, not with gender // אנחנו מתאהבים בנשמה, לא במגדר"

מה אתם אומרים?